Formandens beretning 2022/23

Skakåret 2022-23 vil nok først og fremmest blive husket for striden mellem Magnus Carlsen og Hans Niemann. Hvordan sagen ender, og om der nogensinde kommer en endelig afgørelse eller om den blot stille og rolig forsvinder i tågerne, ved vi dog endnu ikke.

På det mere lokale plan valgte bestyrelsen inden sæsonstart at indføre et gebyr for deltagelse i klubturneringen med hensigt om at forøge præmiestørrelsen og dermed deltagerantallet. Det er ikke til at sige, om gebyret afholdt nogen fra at deltage, men med 14 deltagere nåede turneringen samme størrelse, som har været typisk inden corona-tiden. Turneringen blev gennemført med meget få udsatte partier, hvilket har givet en god turneringsafvikling, så tak til alle deltagere.

Klubmester blev Jan Garbrecht med 7 ud af 9 point, ½ foran Allan Hye og Jesper Kjærgaard-Jensen på 2. og 3. pladsen.  Vinderen af ratinggruppen under 1800 blev vundet af Benjamin, som må fremhæves for sin fremragende indsats med sejre over Per, Kai, Poul og undertegnede og remis mod Jesper, Christian og Jan M. Dermed opnåede han 5½ p. og med en fremgang på næsten 300 ratingpoint er han godt på vej til at blive en mesterspiller, så vi håber, at han holder skakken ved lige, når han skal på efterskole efter sommerferien. Den anden deltagende junior, Johan, vidste på forhånd, at det ville blive rigtig svært at få point, men han endte dog med en enkelt pind og fik derved også en lille ratingfremgang på ca. 40.

Venskabskampen mod Alssund afholdt den 14. september med deltagelse af 12 spillere. Kampen blev en jævnbyrdig affære og endte 3-3.

Haderslev skakklub var vært for første afdeling af Syd Grand Prix den 15. oktober. SGP-kalenderen kom sent på plads, men trods en relativ kort tilmeldingsfrist dukkede 20 spillere frem. De fik en god og spændende dag godt styret af turneringslederne Gert og Poul og med pølsemand Per i kantinen. Tak til alle tre for et godt stykke arbejde. Lidt malurt var der dog i bægeret, idet ingen – i betydningen absolut ingen, altså nul, Haderslev-spillere deltog i turneringen.

Om det var tidspunktet, der var en udfordring, eller om det bare er manglende interesse kan ikke siges, men ærgerligt er det, at vi ikke kan stille med spillere til vore eget arrangement.

Den 9. januar så endnu en venskabskamp dagens lys, idet Haderslev og Vojens stillede et fælles hold mod Springeren og Kolding. Kampen blev spillet i Haderslev, hvor der var godt fyldt op i lokalet, idet 38 spillere deltog. Der blev spillet i et dobbeltrundeformat, således at man mødte to forskellige modstandere og prøvede at have begge farver. Betænkningstiden var 20 min. + 5 sek. pr. træk. Der var masser af spænding og god stemning, så kampen var en stor succes. Springeren/Kolding endte med at vinde begge runder knebent med 10-9, men forhåbentlig gentages succesen, så vi kan få revanche næste år.

Forårets turnering er endnu ikke færdigspillet, men har kun 7 deltagende spillere, hvilket vi håber bliver meget bedre næste år.

I holdturneringen gjorde begge hold en god figur. 1. holdet endte på en flot 2. plads i 2. division bl.a. efter en flot slutspurt. Afstanden op til Viby på førstepladsen var dog relativ stor, så oprykning kom aldrig på tale. Det var Haderslev, der stor for den afsluttende runde, hvor alle otte hold skulle spille. Det er vist rigtig mange år siden, der sidst har været så mange skakspillere samlet til kamp i Haderslev. Det var dog en udfordring, at 2. holdet skulle spille afsluttende runde i Vojens samtidig, så det var svært at finde hjælpere, men det lykkedes dog at få runden gennemført med succes. Sammenfaldet betød dog også, at Varde kun stillede med 5 spillere i divisionskampen, hvilket naturligvis er uheldigt ud fra et sportsligt synspunkt.

2. holdet endte som nr. 4 i A-rækken med samme antal point som Ribe på 3. pladsen. Turneringen blev vundet af Nr. Snede foran Vojens.

Flere af klubbens spillere har i løbet af året deltaget i turneringer rundt omkring, herunder SPG, Påskelyn og pokalturneringen. Sidstnævnte blev afholdt på Sønderskov Slot den 15. april, hvor Haderslev stillede med 3 hold ud af i alt 10 deltagende hold, og Haderslev havde hele 6 juniorer med. De tre hold endte på en delt 2. plads, en 5. plads og en 10. plads.

Hjemmesiden kom endelig op at køre igen, og den er heldigvis blevet brugt flittigt med masser af indlæg. Vi håber, det fortsætter og opfordrer medlemmerne til at sende indlæg, der kan lægges på, så vi kan få gjort klubben synlig for både medlemmer og udefrakommende.

I årets løb måtte vi sige farvel til to medlemmer, der desværre er gået bort kort tid efter hinanden. I midten af januar døde Rolf Dahl Pedersen, som har været medlem af klubben i mange år, men ikke haft sin gang her i mange år. Han har også tidligere spillet for Ribe Skakklub samtidig med, at han opretholdt medlemskabet i Haderslev. Curt Bruhn døde kort efter i slutningen af januar, da han pludselig faldt om efter en indkøbstur. Curt var et stabilt medlem, der mødte frem næsten hver mandag for at spille med Arne og juniorerne. Tidligere var han også fast deltager i klubturneringen. Vi ærer deres minder med tristhed og respekt

Beretningen slutter med et mere positivt billede nemlig juniorindsatsen, som Per lægger et stort arbejde i, og som har udviklet sig til en stor succes. Klubben har nu 6 indmeldte juniorer, men 13 der deltager i torsdagstræningen, og 3 mere er på vej, så der er basis for endnu flere medlemmer. Det forventes, at der til efteråret kan dannes en ren juniorgruppe i klubturneringen.
Klubben skylder Per en stor tak for det kæmpe arbejde, han har gjort med at lave opsøgende arbejde på skoler og i kommunen. Han har også tilbudt træning på flere skoler rundt om i Sønderjylland, og han er allerede i gang flere steder.

Bestyrelsen vil også gerne rette en stor tak til Kai for hans mangeårige indsats og engagement i juniorarbejdet.

Sluttelig en tak til alle for en fin sæson!

Lars Jørgensen
Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *