Referat fra generalforsamlingen 27.05.24

 1. Valg af dirigent
  Kai blev valgt.
 2. Formandens beretning
  Lars læste formandens beretning, som derefter blev godkendt.
 3. Kassererens beretning
  Gert uddelte regnskabet. Resultatet blev positivt med et plus p√• 302,13 kr. Gert gjorde rede for punkterne i regnskabet. S√¶rligt kan n√¶vnes en pr√¶mie for A-r√¶kkens oprykning p√• 750 kr. samt positiv renteindt√¶gt. Til geng√¶ld er gebyrerne steget, fordi vi bl.a. skal betale 19 kr. i gebyr for hver transaktion p√• mobilpay. Aktiverne udg√łr i alt 50.802 kr., og klubben har en egenkapital p√• 48.502 kr. Kasserer Allan Hye har revideret regnskabet.
  Medlemstallet er 12 seniorer, 1 passivt, 6 pensionister og 10 juniorer. Efter regnskabets afslutning, er der kommet yderligere 3 medlemmer, så pt. er der 32 medlemmer.
  Regnskabet blev herefter godkendt efter enkelte mindre afklarende sp√łrgsm√•l.
 4. Valg til bestyrelsen ‚Äď Kai Bj√łrnskov og Lars J√łrgensen er p√• valg (Lars modtager ikke genvalg)
  Jacob blev nyvalgt, mens Kai blev genvalgt.
 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen, p.t. Jan Garbrecht og vakant.
  Jan blev genvalgt in absentia. John T. S√łrensen blev valgt som den anden suppleant.
 6. Valg af
  1. materialeforvalter, p.t. Per Hansen
   Per blev genvalgt.
  1. revisor ‚Äď p.t. Allan Hye
   Allan blev genvalgt in absentia.
  1. turneringsudvalgsmedlem, p.t. Claus Mogensen
   Claus blev genvalgt.
  1. fællessuppleant for 6a-c, p.t. Allan Hye
   Mikkel Steffensen blev valgt.
 7. Fastsættelse af kontingent
  Gert præsenterede budgettet for 2024-25. Det forventede underskud er 2.800 kr., men bestyrelsen forslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
 8. Træning og juniorskak
  Per fortalte om juniorskakken, som fortsat går fint, men der må gerne komme endnu flere nybegyndere. Klubben er som regel den, der stiller med flest hold i mange turneringer. Per holder klubben åben hele sommeren mandag og torsdag.
 9. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet nogle forslag.
 10. Eventuelt
  Per præsenterede et forslag til ny holdstruktur, hvor der i stedet for et 1. og 2. hold stilles to omtrent lige hold. Dette vil betyde, at der er minimal chance for oprykning, men der er også en risiko for, at et eller begge hold rykker ned.
  Bestyrelsen lyttede til medlemmernes tilkendegivelser, herunder at det er vigtigt at bevare et ‘s√łndagshold’, at det skal v√¶re sjovt for alle at v√¶re med. Dem, der angives p√• ‘1.-holdet’, bliver l√•st, hvilket kan p√•virke holddannelsen ved afbud. Bestyrelsen tr√¶ffer beslutningen efter samtale med dem, der melder sig til turneringen.
  Per pr√¶senterede ogs√• et forslag om, at der k√łbes 8 nye s√¶t brikker, s√• der er 8 p√¶ne s√¶t, der kun skal bruges til klubturnering og til holdkampene. Prisen vil blive ca. 5.000 kr.
  Gert mente, at der mindst må kunne laves 12 pæne sæt af de nuværende brikker. Desuden påpegede han og Ole, at fx kun de nye ure benyttes, og at brikkerne ofte blandes sammen.
  Per fortalte, at han kan holde styr på, hvilke materialer, der bruges til hvad.
  Mikkel mente, at man i hvert fald skal k√łbe nogle, der matcher nogle af dem, vi allerede har i tilf√¶lde af, at nogle g√•r i stykker.
  Jacob foreslog, at man skal fors√łge at f√• andre til at betale fx Nordea-og Sydbank-fonden.
  Per gjorde opm√¶rksom p√• g√•gadeskakken, hvor der allerede er 11 udenbys medlemmer tilmeldt. Der fors√łges at f√• stillet det store skaks√¶t op, og at der er et par spillere, der er klar til at blive udfordret p√• det af forbipasserende.
  Desuden planl√¶gges en lynturnering sidste weekend i august efter initiativ fra Jacob (Willas’ far), hvor indskuddet p√• 100 kr. gives ubesk√•ret til kr√¶ftramte b√łrn. Jacob har fundet sponsorer, s√• der kan k√łbes pr√¶mier mv. ¬†Jacob tilb√łd desuden at sponsere nye brikker til klubben under foruds√¶tning af, at ALLE klubbens medlemmer stiller op til turneringen.
  Mikkel foreslog, at vi får lavet nogle flyers, der kan uddeles til Stafet for livet, hvor skoleskak allerede er repræsenteret i et af teltene.
  Kai græmmede sig over, at vi får så dårlig presseomtale fx i Ugeavisen. Mikkel fortalte, at hvis man sender noget færdigt ind til Ugeavisen, så kommer det med på de sidste 5 sider. Der kan også reklameres online, men det er relativt dyrt.

Referent
Lars J√łrgensen

19 medlemmer var m√łdt frem, herunder 6 juniorer.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt 1 minuts stilhed til ære for Jan Madsen, hvorefter der blev uddelt præmier for klubturneringen.
Den nye bestyrelse trådte sammen, mens andre medlemmer spillede lynturnering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *