Indkaldelse til generalforsamling

Haderslev Skakklub afholder generalforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19.30 i lokalerne på UC Syd.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Valg til bestyrelsen (Gert, Per og Poul er på valg)
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af a) materialeforvalter, b) revisor, c) turneringsudvalgsmedlem og d) fællessuppleant
7. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 100 kr. for seniorer og 80 kr. for øvrige)
8. Træning/juniorskak
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Forslag til punkt 9 skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17. april kl. 12.
På bestyrelsens vegne
Lars Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *