Invitation til SGP i Varde

Kære Skakspillere

Varde Skakklub indbyder hermed til hurtigturnering i Varde. Turneringen indgår som 6 afdeling af Sydgrandprix – serien 2023-24.
Spillested: Lykkesgaardskolen, Abildvej 25, 6800 Varde. Se kort på vardeskakklubs hjemmeside. www.vardeskakklub.dk.
Hvornår: Lørdag den 3 februar 2023 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 17.30.
Skoleskakspillerne forventes dog at være færdige ca. kl. 15.
Kom gerne i god tid inden turneringsstart. Beregn tid til transport, ankomst og betaling af indskud.

Betaling kontant gerne aftalt beløb eller mobilpay.
Reglement: Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, og turneringen hurtigskakrates.
I øvrigt henvises til SGP-reglementet på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside.
Turneringsform: Der spilles 7 runder.

Antal og fordeling af tilmeldinger afgør, om der spilles i gruppeopdelt Monrad eller Schweizer
(hurtigskakrating pr. 1. september 2023) (alle spillere i samme gruppe rangordnet efter aktuel hurtigskakrating).
Skoleskakklassen spiller i en separat gruppe – eventuelt alle mod alle, afhængig af deltagerantal.
Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk. Fides hurtigskakregler anvendes.

Mobiltelefoner tillades medbragt, men må ikke anvendes under partierne.

Indskud: Voksne og pensionister: 150,- kr.
Ungdom (under 21 år): 100,-kr.
Skoleskakklassen: 50 kr.
Indskud skal være betalt senest kl. 9.15.

Præmier: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken (7 stævner i løbet af sæson 2023-24).
Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne.
Præmielisten offentliggøres inden 4. runde. Højst 1 præmie pr. deltager.
Præmierne i den samlede SGP-serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.
Grand Prix point tildeles spillerne i den klasse, hvor de er indplaceret på grundlag af hurtigskakrating pr. 1. september 2023.

Tilmelding: Senest senest Torsdag d. 1.2.24 enten i DSU´s Turneringssystem eller ved
Niels Peter Nissen, E-mail: npn@bbsyd.dk mobil: 60487029 Skoleskakspillere skal tilmelde sig skoleskakgruppen. Eftertilmelding modtages kun såfremt det praktisk muligt.

Forplejning: På spillestedet kan der bl.a. købes kaffe/te, sodavand, pølser med brød, franskbrød med ost/pålæg.

På Varde Skakklubs vegne
Niels Peter Nissen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...